Кампания

Материали за кампании и информационни дейности, свързани с проблема за твърдите отпадъци в морето и по крайбрежието

Екологичното здраве на морето и проблемът с твърдите отпадъци в морската среда (PDF, 533 KB)
Отпадъци в морската среда (PDF, 638 KB)
Рамкова директива за морска стратегия (PDF, 717 KB)
Те не се виждат, но са там – в морето (PDF, 650 KB)
Какво представлява гражданската наука (PDF, 710 KB)