Материали

Приблизително време, нужно за разграждане на боклука в морето

Документален филм „Писмо в пластмасова бутилка“


Презентации

Представяне на проекта (PDF, 268 KB)
Твърдите отпадъци в морската среда. Предварителен анализ на особеностите на правната рамка, адв. Александър Асенов (PDF, 465 KB)
Твърдите отпадъци в морската среда: източници и проблеми, Александър Шиваров (PDF, 618 KB)
Marine litter: sources and challenges, Aleksandar Shivarov (PDF, 993 KB)

Ръководство

Ръководство за ползване на мобилно приложение Marine Litter Watch (PDF, 1 MB)
След инсталиране на приложението можете да се присъедините към нашата общност (Black Sea NGO Network) от профила си с код HQUYG .

Ако решите да се включите заедно с по-голяма група в наблюдение на морските отпадъци, вижте Методиката за извършване на групов мониторинг на крайбрежието за замърсяване с отпадъци (PDF, 343 KB) и включения в нея мониторингов лист.

Преглед на политиката

Твърдите отпадъци в морската среда: възможности за оптимизиране на правната рамка (PDF, 103 KB)

Печатни материали

Опазване чистотата на морската среда. Ръководство с добри практики (PDF, 3.72 MB)
Дипляна (PDF, 2.44 MB)
Флаер (PDF, 1.42 MB)