Контакти

Черноморска мрежа на НПO
ул. „Д-р Л. Заменхоф“ №2
офис: ул. „Иван Драсов“ №11
9000 Варна
тел.: 052 615 856
факс: 052 602 047
e-mail: bsnn@bsnn.org

Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм
Парк „Езеро“
Колеж по туризъм
п.к. 109
8001 Бургас
e-mail: baest@abv.bg