Архив на новини

Младежки екоотряди в Синеморец и Ахтопол
Младежи взеха участие в обучение за мониторинг на отпадъците по крайбрежието от типа «гражданска наука» - 2 и 3 септември 2015 г., плаж в местността Камчийски пясъци
Младежи взеха участие в обучение за мониторинг на отпадъците по крайбрежието от типа «гражданска наука» - 2 и 3 септември 2015 г., плаж в местността Камчийски пясъци
Премиера на документалния филм Писмо в пластмасова бутилка
Чудовището от морето - скулптура на Венцислав Марков
Представяне на проекта и начина на работа с приложението Marine LitterWatch пред фондация Лекти
Събиране на отпадъци в местността Камчийски пясъци при село Шкорпиловци
Събиране на отпадъци в местността Камчийски пясъци при село Шкорпиловци
Кръгла маса за Северното Черноморие - 20 – 21 март 2015 г. в хотел Бест Уестърн Парк във Варна
Кръгла маса за Южното Черноморие - 13 и 14 март 2015 г. в хотел Аква в Бургас
Обсъждане на проекта в МОСВ - 23 януари 2015 г.
Среща с експерти на Басейнова дирекция за Черноморски район, гр. Варна - 18 декември 2014 г.
БАЕСТ организира среща за представяне на проекта на 13 ноември 2104 г. в Колежа по туризъм, гр. Бургас

Проект на закон за изменение и допълнение на ЗУО

В рамките на проекта продължава работата по ангажиране на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и други институции, отговорни за вземането на решения за морските отпадъци и прилагането на мерки за тяхното намаляване и ограничаване. Адвокат Александър Асенов подготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за управление на отпадъците, който бе представен на експерти от различни отдели на МОСВ на среща в министерството на 24.09.2015 г. Авторът на проекта и представители на Черноморска мрежа на НПО и БАЕСТ обсъдиха възможностите за усъвършенстването на националната правна рамка по въпроса за твърдите отпадъци в морската среда.

Младежки екоотряди в Синеморец и Ахтопол

Експерти на БАЕСТ развиват активно контактите си с младежи от местните общности в по-малките населени места по южното крайбрежие. В Синеморец и Ахтопол действат местни екоотряди, които са запознати с проблема с натруването на отпадъци по черноморските плажове и крайбрежието и са провеждали почистване на плажната ивица и района на пристаните. Техни представители се включиха в обучение на младежи от Южното Черноморие на 26 и 27 септември 2015 г. за провеждане на мониторинг за вида, броя и разпространението на твърдите отпадъци и попълването на бази данни за тях.

Запознаване с гражданската наука

Младежи от Варна и Каварна взеха участие в обучение за мониторинг на отпадъците по крайбрежието от типа "гражданска наука" и попълването на бази данни за техните видове и разпространение с помощта на мобилното приложение за смартфони Marine LitterWatch. Обучението се проведе на 2 и 3 септември 2015 г. на плажа в местността Камчийски пясъци и в курортния комплекс в с. Шкорпиловци. В него взеха участие младежи от два отбора по спортно ориентиране "Академик" и "Бегун", членове на ТД "Родни Балкани" – Варна, а гостите от Каварна са членове на клуба "Екопулс" към ОУ "Йордан Йовков".

Медийно събитие с премиера

На 27.08.2015 г. в голямото концертно студио на Радио Варна се състоя медийно събитие за премиерата на документалния филм "Писмо в пластмасова бутилка", създаден в рамките на проекта, и за представяне на други продукти за визуализация и пубичнос. При представяне на напредъка по изпълнение на дейностите интерес предизвика използването на мобилното приложение за отчитане вида и броя на отпадъците по крайбрежните плажове и идеята за включване на широката общественост в събирането на данни за отпадъците и включването на тази информация в базите данни на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС).

Чудовището от морето

Един от интересните елементи от кампанията за публичност и визуализация на проекта е скулптурата на Венцислав Марков "Чудовището от морето". Тя представлява разнородна композиция от отпадъци и материали, остатъци от предмети и покъщнина, каквито може да се намерят на свлачището край Балчик. Там е ателието на автора, в чието творчество често присъства морската тема. Творбата прави категорични внушения за заплахата от прекомерното човешко потребление и неразумното и безконтролно използване на морето. Скулптурата ще бъде използвана за предстоящи младежки арт прояви. Подготвя се представянето й в художествената галерия в Балчик и на други места по крайбрежието.

Привличане на доброволци от ЕС

Фондация "Лекти", разработваща проекти за международно и културно сътрудничество, ангажира Черноморска мрежа на НПО в съвместна дейност, свързана със студенти доброволци от страни на ЕС, пребиваващи в България в рамките на програма "Еразъм+". На 29 юли 2015 г. експерт на Черноморска мрежа на НПО представи на младежите проекта и начина на работа с приложението Marine LitterWatch с намерение да бъдат включени техни представители в други прояви и обучения.

Документален филм

През юли 2015 г. приключи работата по производството на документалния филм "Писмо в пластмасова бутилка" на продуцентска къща "Фаворит Вижън" с режисьор Чавдар Гагов. Филмът разказва за проблема с твърдите отпадъци в морската среда, за значението и пътищата за решаването му. Филмът отправя едно ясно внушение: време е за промяна на перспективата в опазването и възстановяването на тази уникална природна система — нашето общо Черно море. Отговорност носи всеки един от нас – с действие или бездействие, с личното си поведение и с отношението към политиката за опазване на околната среда.

Чисто крайбрежие

На 27.06.2015 г. Черноморска мрежа на НПО в сътрудничество с ТД "Родни Балкани" и Сдружение на биолозите от Бургас проведе акция в рамките на кампанията за ангажиране на обществеността с поддържане чистотата на крайбрежието. Групата посети местността Камчийски пясъци при село Шкорпиловци, община Долни чифлик и взе участие в организиран мониторинг на състоянието на плажната ивица. Дори на това сравнително усамотено място по плажа беше отчетено наличието на значителен брой пластмасови отпадъци, продукт на човешкото нехайство към състоянието на природата. Резултатите бяха отчетени на сайта на Европейската агенция за околна среда.

Кръгла маса и практическо занятие

Кръглата маса за Северното Черноморие се проведе във Варна в хотел "Бест Уестърн Парк" на 20 – 21 март 2015 г. с участието на институции, морски бизнеси, регионални и централни агенции, свързани с околната среда, корабоплаването, кораборемонта, рибарството и др. Присъстваха участници от Варненска и Добричка област. Активно участие взеха представители на крайбрежни общини, активисти на екологични организации, учители и др. Набелязани бяха идеи за добри практики за опазване и поддържане чистотата на акваторията и крайбрежието от замърсяване с твърди отпадъци. Проведено беше практическо занятие с отчитане на видовете и количествата отпадъци при устието на р. Камчия.

Подготовка за младежко обучение

Активисти на неправителствени организации от Бургас набелязаха подходящи места по плажната ивица в града, където да бъде проведено обучение на младежи за работа с мобилното приложение и попълването на бази данни за твърдите отпадъци. Информационни материали за проекта бяха разпространени по повод Международния ден на водата и Деня на Земята. Учители от градове по крайбрежието популяризират проекта и в рамките на Младежкия воден парламент, инициатива подкрепяна от Басейнова дирекция за Черноморски район.

Кръгла маса за Южното Черноморие

На 13 и 14 март 2015 г. в хотел "Аква" в Бургас се проведе първата кръгла маса за Южното Черноморие с представители на морски общини и фирми, РИОСВ – Бургас и Басейнова дирекция за Черноморски район, Природен парк "Странджа", туристически оператори, екологични организации, журналисти, експерти и граждани. Събитието предизвика силен обществен и медиен интерес. Наред с разработките по проекта и темата за гражданската наука и използването на приложението за отчитане вида и количествата на морските отпадъци, на кръглата маса бяха представени и специфични разработки за отпадъците по шелфа и плажовете на странджанското крайбрежие. Някои от присъстващите споделиха конкретни идеи за нормативната уредба на проблема с твърдите отпадъци в морската среда.

В РИОСВ – Бургас

Екипът на Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм пое инициативата и ангажимента да представи проекта и неговите цели и задачи пред експерти на РИОСВ – Бургас. Срещата се проведе на 24 февруари 2015 г. Тя беше важен момент от подготовката на партньорските организации за провеждането на кръгли маси със заинтересуваните страни – представители на морски общини, администрации, морски предприятия и бизнеси и местните крайбрежни общности.

Обсъждане в МОСВ

На 23 януари 2015 г. бяха представени първоначална оценка и предложения за въвеждане на проблема с морските отпадъци в националната регулаторна рамка пред експерти на Министерството на околната среда и водите и Комисията по околната среда и водите на Народното събрание. Обсъждането с участието на партньорите по проекта и експертите от Дирекция „Управление на водите“ и „Управление на отпадъците“ на МОСВ постави въпроса с намаляването на морските отпадъци и неговата законова уредба на национално ниво.

Среща с Басейнова дирекция за Черноморски район

Екипът на проекта се срещна с експерти на Басейнова дирекция за Черноморски район, гр. Варна, на 18 декември 2014 г. и представи първоначален правен анализ на проблема за отпадъците в морето и по крайбрежието. Анализът беше подготвен от адвокат Александър Асенов, специалист по екологично право. Срещата даде начало на задълбочена дискусия за подходите за мониторинг на морските отпадъци и възможните решения за намаляване на замърсяването по крайбрежието и в морската среда.

Среща в Бургас

Бургаската асоциация за екологичен и селски туризъм (БАЕСТ) организира среща за представяне на проекта на 13 ноември 2104 г. в Колежа по туризъм, гр. Бургас. В нея взеха участие членове на БАЕСТ, партньорите от ЧМНО, директорът на Природен парк „Странджа“, председателят на Бургаската туристическа камара, екологични активисти от южното Черноморие. Местните медии отразиха събитието и публикуваха материали за морските отпадъци.

← Назад